… mi se imamo radi!

knjige… mi se imamo radi!

Marija Puntar, uciteljica in dolgoletna pedagoska delavka, ki nas je zal prerano zapustila, je pisala pravljice za radijsko oddajo Mi se imamo radi! Walter Cossutta, njen zivljenjski sopotnik, je izmed mnogih izbral 4 pravljice za objavo, ki so pravkar izsle pri ZTT v knjizni obliki. Nastale so 4 knjige, ki sem ilustrirala in oblikovala v teh zadnjih mesecih …

Med ustvarjanjem, sta me Walter in Ivana Placer, ki je radijske zapise prelila v knjizno obliko, navduseno spremljala in podpirala in sem jima zelo hvalezna.

Izziv je bil res zahteven: ustvariti v nekaj mesecih vse ilustracije (vec kot sto!!), oblikovati vse 4 knjige in na koncu se spremljati tisk, je bilo v taki casovni stiski tudi utrudljivo, saj sem povprecno delala po 12-15 ur dnevno, vsaki dan. A kaksno zadoscenje, da mi je le uspelo!

Metle iscejo delo, Prosim in hvala sta nam zbezala, Mali uporniki v pisalnem stroju, Morska zvezda … so sle v svet!

Pravljice so lepe, ‘mehke’, preproste in nezne, a vedno z zelo definirano moralno zgodbo.

V nadaljevanju nekaj utrinkov o njihovem nastanku! 🙂

————————————————

… noi ci vogliamo bene!

Marija  Puntar, insegnante ed esperta operatrice pedagogica, che purtroppo ci ha lasciati troppo presto, scriveva favole per la trasmissione radiofonica Mi se imamo radi! (Noi ci vogliamo bene!).  Walter Cossutta, suo compagno di vita, tra le tante, ha scelto 4 favole per la pubblicazione.

Ne sono nati 4 libri che sono appena usciti per ZTT – Editoriale Stampa Triestina. Libri che ho progettato e illustrato in questi ultimi mesi, durante i quali Walter e Ivana Placer, che ha riadattato i testi radiofonici in forma letteraria, mi hanno seguito e sostenuto con entusiasmo e di questo sono loro particolarmente grata.

È stata davvero una gran sfida e ben impegnativa: nell’arco di pochi mesi realizzare tutte le illustrazioni (più di cento!!), curare la parte grafica dei 4 libri, ed infine seguirne la stampa è stato decisamente faticoso in tempi così stretti: in media lavoravo 12-15 ore al giorno, ogni giorno. Ma che soddisfazione: alla fine ce l’ho fatta!

Le scope cercano lavoro, Prego e Grazie ci sono sfuggiti, Piccoli ribelli nella macchina da scrivere, Stella marina … si sono affacciati al mondo!

Sono favole belle, ‘morbide’, semplici e dolci, e sempre con una morale ben definita.

Qui di seguito qualche momento della loro realizzazione. 🙂

13680527_10206823693499000_8249673730109138537_n

prvi kupcek slik …. za prvo knjigo: Mali uporniki

il primo mucchietto di disegni … per il primo libro: Piccoli ribelli

13912299_10207042969260757_279571691277260995_n

drugi kupcek: Morska zvezda …. ta je moja najljubsa: poeticna in nezna … 

il secondo: Stella marina … la mia preferita: poetica e dolce …

14064095_10207155958245411_8857390772583061285_n

tretji kupcek: Prosim in Hvala sta nam zbezala!

il terzo mucchietto: Grazie e Prego ci sono sfuggiti!

14495292_10207415331209573_9140255727427542586_n

in pa se zadnji – cetrti kupcek slik: Metle iscejo delo

ed ecco ancora l’ultimo, il quarto, mucchietto: Le scope cercano lavoro

 

prvi delovni sklop se je zakljucil: 100 slik! Sledi oblikovanje knjig. 🙂 

la prima fase del lavoro è finita: 100 tavole! Adesso si passa all’elaborazione grafica 🙂

screenshot-morska-zvezda

 

… in evo – konec oktobra smo pripravljeni se za zadnji delovni sklop …

… ed ecco che a fine ottobre siamo pronti per la fase conclusiva del lavoro …

14721625_10207591949704925_5849641057518505890_n

kupcki pripravljeni … 100 slik shranjenih v mapi. Gremo v tiskarno! 🙂

i mucchietti pronti … 100 disegni sistemati nella cartella. Andiamo in tipografia! 🙂

14641954_10207593872112984_7376016933441301333_n

v tiskarni nas caka se dosti dela … ni kar tako! v oddelku za pripravo za tisk kontroliramo se enkrat vse stiri knjige, in na koncu tiskarji razdelijo knjige tako, da bo na vsakem tiskarskem listu po 8 strani …

in tipografia c’è ancora tanto lavoro da fare … durante la fase di prestampa si ricontrollano ancora una volta tutti e quattro i libri, per poi infine inserire e distribuire 8 pagine del libro per volta su ogni foglio di stampa …

 

in koncno … prva knjiga gre v stroj!

e finalmente … il primo libro va in macchina!

unnamed-7.jpg

14516487_10207620469657906_7014701995659834076_n

vsak list  posebej pregledamo in dolocimo vecjo ali manjso kolicino vsake barve, da se cimbolj priblizamo originalom, sele potem se jih lahko natisne v predvidenem stevilu.

ciascun foglio viene attentamente esaminato e si regola la quantità dei quattro colori per far sì che ci si avvicini il più possibile all’originale, soltanto dopo si procede con la stampa.

unnamed-8

… spet drugi ‘kupcki’, tokrat tiskanih listov, ki bodo sli v knjigoveznico, kjer jih bodo prerezali in vezali, pri tem bodo seveda sledili menabojem, ki dolocajo vrstni red strani.

… ed ecco altri ‘mucchietti’, stavolta di fogli stampati, che poi andranno in legatoria, dove verranno tagliati e assemblati, ovviamente seguendo l’ordine delle pagine definito nei menabò.

 

knjige so na voljo posamezno ali pa v kompletu s skatlico oz. torbico! 🙂

i libri sono disponibili sia singolarmente che in cofanetto o valigetta! 🙂

valigette-foto-w

unnamed-2

Da se knjiga rodi je zahteven in dolg proces … in dobra roka tiskarja veliko pomeni! 🙂

Il percorso per far nascere un libro è impegnativo e lungo … e la buona mano del tipografo significa molto! 🙂

Hvala, Art Group Graphics! Grazie! ❤

 

 

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.