illustriamo il burlo

mercoledì, 20 novembre, al Teatro Stabile Sloveno, aTrieste: concerto benefico de I SOLITI POOH per il progetto ILLUSTRIAMO IL BURLO! / v sredo, 20. novembra, v Slovenskem Stalnem Gledališču v Trstu: dobrodelni koncert skupine I SOLITI POOH za projekt ILUSTRIRAMO BURLO!

Read More illustriamo il burlo